ความรู้และวิธีการใช้งานพุกเคมี ในสื่อภาษาไทยยังถือว่ามีอยู่น้อยมาก การทำงานหรือการนำไปปฏิบัติงานจริง ผู้ใช้จะอาศัยประสบการณ์และความชำนาญ ซึ่งในบางครั้งอาจเกิดความผิดพลาดได้

ในบทความนี้ เราได้นำ โครงงานทางวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มานำเสนอ โดยเนื้อหาในโครงงานนี้นับว่ามีประโยชน์มากๆ

ในโครงงานนี้ได้เข้าไปศึกษากําลังรับแรงดึงของพุกเคมี (Chemical Bolt) ที่ฝังในคอนกรีต

มีการทดสอบกับพุกเคมีหลากหลายชนิด

  • กําลังรับแรงดึงสลักเกลียว (Bolt) ขนาด M8 Chemical Bolt ชนิด Sika Anchor Fix-2
  • กําลังรับแรงดึงสลักเกลียว (Bolt) ขนาด M10 Chemical Bolt ชนิด Sika Anchor Fix-2
  • กําลังรับแรงดึงสลักเกลียว (Bolt) ขนาด M12 Chemical Bolt ชนิด Sika Anchor Fix-2
  • กําลังรับแรงดึงสลักเกลียว (Bolt) ขนาด M8 Chemical Bolt ชนิด HIT-HY 150
  • กําลังรับแรงดึงสลักเกลียว (Bolt) ขนาด M10 Chemical Bolt ชนิด HIT-HY 150
  • กําลังรับแรงดึงสลักเกลียว (Bolt) ขนาด M12 Chemical Bolt ชนิด HIT-HY 150
  • กําลังรับแรงดึงสลักเกลียว (Bolt) ขนาด M10 Chemical Bolt ชนิดแคปซูล HVU
  • กําลังรับแรงดึงสลักเกลียว (Bolt) ขนาด M12 Chemical Bolt ชนิดแคปซูล HVU
  • และอื่นๆ อีกหลายชนิด และหลายรูปแบบการทดสอบ

ต้องขอขอบคุณทีมผู้วิจัยโครงงาน และอาจารย์ผู้ดูแล ความรู้จากการทดสอบนี้จะเป็นประโยชน์และเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้งาน ตลอดจนวงการก่อสร้างไทยได้อย่างมาก

อ้างอิง แหล่งที่มา

วิธีใช้ และการติดตั้ง พุกเคมีแบบตอก